II edycja konkursu na NAJLEPSZĄ INNOWACYJNĄ PRAKTYKĘ realizowaną na obszarach wiejskich – zgłoszenia

Banner BRANCHES

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w drugim konkursie o NAJLEPSZĄ INNOWACYJNĄ PRAKTYKĘ – BEST INNOVATIVE PRACTICE AWARD i do zgłaszania innowacyjnych praktyk w obszarze biogospodarki, które zostały przez Państwa firmę/instytucję zaprojektowane i wdrożone.
 

Właściciel/Autor wyłonionej praktyki będzie miał sposobność przedstawienia założeń praktyki innowacyjnej szerszemu gronu potencjalnych odbiorców tej innowacji podczas jednego z wydarzeń organizowanych i finansowanych w ramach projektu H2020:BRANCHES.


Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (skan) na adres:

cbeo@uwm.edu.pl

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Plac łódzki 3/202
10-727 Olsztyn

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2023 r.
Zapraszamy!

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia praktyki

Regulamin konkursu