Czy interesują Cię innowacyjne rozwiązania dotyczące łańcuchów dostaw i technologii konwersji biomasy?

Jak innowacje mogą przyczyniać się do poprawy efektywności, dochodowości i zrównoważonego rozwoju?

SIEĆ BRANCHES JEST DLA CIEBIE!

Tworzymy przestrzeń komunikacyjną adresowaną do Twoich potrzeb!

Włączając się do sieci będziesz miał możliwość:

 • uzyskania dostępu do informacji wyselekcjonowanych i zebranych w jednym miejscu
  uzyskania dostępu do informacji wyselekcjonowanych i zebranych w jednym miejscu
 • znalezienia inspiracji: najlepsze i innowacyjne praktyki posłużą jako inspiracja umożliwiająca przezwyciężenie obecnych ograniczeń
  znalezienia inspiracji: najlepsze i innowacyjne praktyki posłużą jako inspiracja umożliwiająca przezwyciężenie obecnych ograniczeń
 • otrzymywania bieżących informacji o innowacjach dotyczących łańcuchów dostaw oraz technologiach przetwarzania biomasy
  otrzymywania bieżących informacji o innowacjach dotyczących łańcuchów dostaw oraz technologiach przetwarzania biomasy
 • uczestniczenia w stacjonarnych i wirtualnych wydarzeniach promujących innowacje, organizowanych w czasie trwania projektu
  uczestniczenia w stacjonarnych i wirtualnych wydarzeniach promujących innowacje, organizowanych w czasie trwania projektu

I wiele więcej…

National Bioeconomy Network Poland

Jest elementem sieci krajowych realizowanych w ramach Projektu H2020: BRANCHES – Boosting Rural Bioeconomy Metworks following multi-actor approaches (no. 101000375).  

Cel

Współpraca z podmiotami realizującymi działania innowacyjne na terenach wiejskich, popularyzacja i upowszechnianie najlepszych praktyk (best practices) w zakresie biogospodarki wdrożonych na terenach wiejskich poprzez:

Udostepnienie wiedzy

Wsparcie transferu wiedzy
i zachęcanie do innowacji

Nawiązywanie kontaktów
i ułatwianie zaangażowania,
a także zwiększanie możliwości projektowych dla członków

Struktura Sieci NBN PL

Rada doradcza NBN PL

Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Dr Michał Krzykowski
Kancelaria Radcy Prawnego Michał Krzykowski

Dr inż. Michał Markowski
AGROCENTRUM

Mgr Agnieszka Pyzel
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Sekretariat NBN PL

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Plac Łódzki 3/202
10- 727 Olsztyn

cbeo@uwm.edu.pl

(89) 523 43 97