Please Wait...

Broszura Zarejestruj się

 

 

Sieć National BIOECONOMY Network Poland – NBN PL

Jest elementem sieci krajowych realizowanych w ramach Projektu H2020: BRANCHES – Boosting Rural Bioeconomy Metworks following multi-actor approaches (no. 101000375).  

uwm

Cel

Współpraca z podmiotami realizującymi działania innowacyjne na terenach wiejskich, popularyzacja i upowszechnianie najlepszych praktyk (best practices) w zakresie biogospodarki wdrożonych na terenach wiejskich poprzez:

• Wsparcie transferu wiedzy i zachęcanie do innowacji.

• Udostepnienie wiedzy

• Nawiązywanie kontaktów i ułatwianie zaangażowania, a także zwiększanie możliwości projektowych dla członków.

Struktura sieci NBN PL

Rada doradcza NBN PL:

Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Dr Michał Krzykowski - Kancelaria Radcy Prawnego Michał Krzykowski

Dr inż. Michał Markowski - AGROCENTRUM

Mgr Agnieszka Pyzel - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

 

Sekretariat:

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Plac Łódzki 3/202

10- 727 Olsztyn

cbeo@uwm.edu.pl

tel: (089) 523 43 97

 

uwm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy