Kontakt

CBEO Logo

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Plac Łódzki 3/202

10- 727 Olsztyn

cbeo@uwm.edu.pl

(089) 523 43 97