Contact

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Plac Łódzki 3/202

10- 727 Olsztyn

cbeo@uwm.edu.pl

(089) 523 43 97