II edycja konkursu na NAJLEPSZĄ INNOWACYJNĄ PRAKTYKĘ realizowaną na obszarach wiejskich – wyniki

Jest nam miło poinformować, że drugi konkurs na najlepszą innowacyjna praktykę został rozstrzygnięty.

Zwyciężyła praktyka:

Zwycięska praktyka będzie promowana w czasie seminariów, warsztatów i showcase days organizowanych w ramach projektu BRANCHES w kraju i zagranicą.

Serdecznie gratulujemy!