Warsztaty: Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia, 08.12.2021

W imieniu organizatorów, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach:

Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia

Warsztaty hybrydowe (udział stacjonarny i online)

8 grudnia 2021 r.

Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9, Sala Senatu

Link do rejestracji: https://forms.gle/M8qmdk7GYMU1B8QT6

Agenda warsztatów: PDF

Warsztaty są organizowane w ramach projektu badawczego Unii Europejskiej o akronimie BRANCHES: Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approachesWzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne
i wielopodmiotowe
.

Warsztaty skierowane są do praktyków prowadzących działalność na terenach wiejskich, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek naukowych i samorządu lokalnego,

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej lokalnych rozwiązań innowacyjnych w zakresie łańcuchów wartości biomasy oraz odnawialnych źródeł energii o wysokim potencjale wdrożeniowym na terenach wiejskich. Wydarzenie będzie także okazją do określenia czynników sprzyjających i ograniczających wykorzystanie innowacji na terenach wiejskich.

Warsztaty mają charakter hybrydowy z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online. Szczególnie, zachęcam Państwa do uczestnictwa w formie stacjonarnej w kampusie UWM, a w przypadku braku takiej możliwości do uczestnictwa online. Niezależnie of formy uczestnictwa uprzejmie proszę o zarejestrowanie udziału w warsztatach online.